Generalforsamling 2020 - Diabetes

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
Gå til indhold

Hoved menu:

Nyhedsbreve
 
Referat fra den ordinære generalforsamling i Rønde torsdag den 16-1-2020
Jane Rasmussen blev udpeget som dirigent

Bestyrelsens beretning.
Udskiftning af kasserer og etablering af motivationsgrupper samt afholdelse af foredrag i Rønde.
Regnskabet blev godkendt på basis af regnskabet der blev afsluttet i forbindelse med skift af kasserer.
Der var ingen indkomne forslag, men det gav plads til en generel debat om foreningens virke og fremtidige aktiviteter.

Aktiviteter.
Der er god gang i motivationsgrupperne i Ebeltoft og Hornslet.
I foråret afholdes der to foredrag, begge i Rønde.
Der skal følges op på den aktuelle situation vedrørende lukning af diabetesskolen i Rander, og overflytning af aktiviteterne til almen lægepraksis, her under begrebet ”åben sundhedshus”

Valg til bestyrelse
  • Bent Schouw, formand
  • Erland Stagstrup (Næstformand Genvalgt)
  • Inger Hougaard, kasserer
  • Jane Rasmussen (Genvalgt)
  • Britta Frederiksen
  • Kirsten Lund (Nyvalgt)
  • Jane Rasmussen, kritisk revisor
  • Suppleant Henning Jakobsen

Fordi det ikke var muligt at finde en revisor udenfor bestyrelsen, blev Jane Rasmussen valgt som kritisk revisor

Eventuelt
Ved kommende aktiviteter til sommer overvejs vandre ture og ture med guide fra Nationalparken, i Mols Bjerge.
Vi vil invitere naboforeningerne.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu