Ordinær generalforsamling - Diabetes

Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.
Gå til indhold

Hoved menu:

Aktiviteter
 
Generalforsamling
 
i Kulturhotellet
 
Hovedgaden 10, 8410 Rønde
 
torsdag den 16/1 2020, kl. 18:30.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling :

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
3) Godkendelse af regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
6) Valg af bestyrelse.
7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.
8) Valg af en kritisk revisor.
9) Eventuelt.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu